105. rocznica odzyskania niepodległości – Puławy – Włostowice, dn. 11.11.2023 r.

„Jeszcze Polska nie zginęła…”

Twórcy odzyskania suwerenności, Ojcowie Niepodległości zostali uhonorowani przez mieszkańców Ziemi Puławskiej, w tym delegację z naszej Szkoły oraz poczet sztandarowy podczas Mszy Św., koncelebrowanej przez ks. Pawła Kuziołę, Proboszcza Parafii p.w. Św. Br. Alberta, V-ce Dziekana Dekanatu Puławskiego, w Kościele p.w. Św. Józefa we Włostowicach.

Kolejnym akcentem uroczystości było spotkanie pod pomnikiem upamiętniającym czyn wybicia się na niepodległość po 123 latach niewoli, gdzie po odśpiewaniu hymnu narodowego, przemówieniu Prezydenta Miasta Pawła Maja oraz Pełnomocnika Wojewody Mariusza Wicika poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Ważnym punktem wydarzenia było odsłonięcie tablicy poświęconej Mieczysławowi Lutmanowi, Staroście Puławskiemu w latach 1932 – 1937 w budynku Starostwa Powiatowego.

Koordynatorami spotkania byli Starosta Puławski Danuta Smaga oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach.

Tomasz Kraszewski