233. rocznica ustanowienia Konstytucji 3–go Maja 1791 r.

Twórcy Ustawy Rządowej, pierwszej Konstytucji w Europie, drugiej na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych zostali upamiętnieni przez mieszkańców Ziemi Puławskiej podczas Mszy Św. koncelebrowanej w Kościele p.w. Św. Józefa we Włostowicach, której przewodniczył Dziekan Dekanatu Puławskiego, Proboszcz Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, ks. Krzysztof Krakowiak.

Kolejną częścią uroczystości było spotkanie pod pomnikiem poświęconym dziełu Konstytucji 3–go Maja, gdzie po przemówieniu Prezydenta Miasta poszczególne delegacje, w tym delegacja Naszej Szkoły, złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Tomasz Kraszewski