39. rocznica męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Poczet Sztandarowy oraz delegacja naszej Szkoły upamiętnili ofiarę męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Kapelana NSZZ „Solidarność”.

Jego wspomnienie w kalendarzu liturgicznym Kościoła obchodzimy dn. 19 października, chociaż z ustaleń dotychczas prowadzonego śledztwa wynika, że najprawdopodobniej został on zamordowany ok. 25.10.1984 r.

Dn. 29.10.2023 r. w Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Puławach nastąpiła koncelebra Mszy Św. za Ojczyznę za wstawiennictwem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki pod przewodnictwem Proboszcza Parafii ks. kan. Krzysztofa Krakowiaka, Dziekana Dekanatu Puławskiego. Po zakończeniu Eucharystii przybyli Wierni przeszli pod figurę Kapelana NSZZ „Solidarność”, ufundowaną przez mieszkańców Ziemi Puławskiej w 2009 r., gdzie ks. Proboszcz poprowadził litanię do Błogosławionego, po czym liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów .

Uroczystość uświetnił akompaniament oraz koncert Puławskiej Orkiestry Dętej.

Tomasz Kraszewski