42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – Puławy, dn. 10–13.12.2023 r.

Uroczystości upamiętniające ofiary stanu wojennego, wprowadzonego przez juntę Wojciecha Jaruzelskiego rozpoczęły się dn. 10.12.2023 r. Mszą Św., koncelebrowaną w Kościele p.w. Św. Br. Alberta Chmielowskiego pod przewodnictwem Proboszcza Parafii, ks. kan. Pawła Kuzioły w intencji pomordowanych jak i tych, którzy odeszli, w tym członków Puławskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym.

W spotkaniu modlitewnym wzięły udział poczty sztandarowe, w tym poczet wystawiony przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Grupa Azoty Puławy, Radę Oddziału SZZ „Solidarność” Ziemia Puławska, Światowy Związek Żołnierzy AK – WiN Koło Puławy, Zespół Szkół im . Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym oraz I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach.

Dn. 13.12.2023 r. przedstawiciele mieszkańców Ziemi Puławskiej uczestniczyli w uroczystości przed tablicą upamiętniającą strajk w Zakładach Azotowych oraz jego pacyfikację dn. 19.12.1981 r., przy bramie nr 1.

Po przemówieniu Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Grupa Azoty Puławy, Piotra Śliwy, V-ce Prezesa Grupy Azoty Puławy, Jacka Janiszka oraz Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego Mariusza Wicika liczne delegacje złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów.

Uroczystość zaszczyciły poczty sztandarowe, wystawione przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Grupa Azoty Puławy, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr2, Zespół Szkół nr 3 oraz I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach.

Wartę honorową przy tablicy wystawiła klasa mundurowa z Zespołu Szkół nr 3 w Puławach. Przedstawiciele Puławskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym oraz I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego udali się również pod pomnik – krzyż upamiętniający wydarzenia stanu wojennego, odsłonięty i poświęcony dn. 16.12.2018 r., gdzie oddano hołd bohaterom, pracownikom Zakładów Azotowych, którzy najdłużej na Lubelszczyźnie opierali się siłom – ZOMO, MO i LWP
tj. do dn. 19.12.1981 r.

Koordynatorem spotkania była Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Grupa Azoty Puławy.

Tomasz Kraszewski