II zjazd Akademii Prawa WPPKiA KUL

W dniu 1 marca 2024r., uczniowie klas 1e, 1d, 2c, 2d, 3e, 3f po raz drugi wzięli udział w zajęciach w ramach Akademii Prawa WPPKiA KUL. Tym razem, został zrealizowany blok wykładów oraz warsztatów z zakresu prawa karnego.

Zajęcia rozpoczęły się krótkim kolokwium z poprzednich zajęć, obejmującym zagadnienia z dziedziny prawa konstytucyjnego, administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Pierwszy wykład dotyczący prawa karnego, został poprowadzony przez dr Zuzannę Gądzik. Następnie uczniowie zostali zapoznani z zasadami postępowania karnego, które przybliżył im mgr Tymon Markiewicz, aby po krótkiej przerwie móc wziąć udział w warsztatach pisania pism procesowych.

Zajęcia poprowadzone przez wykładowców KUL okazały się być niezwykle interesujące i zachęciły uczestników do dalszego zgłębiania wiedzy z zakresu prawa.

Wiktoria Zielińska i Zofia Gajdzińska 2c