Literacka środa w I LO

Dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie klasy humanistycznej 1D uczestniczyli
w biesiadzie literackiej, która odbyła się w ogrodzie szkolnej biblioteki. Powód spotkania był niecodzienny, gdyż ukazał się tomik 30 fraszek napisanych przez uczniów tej klasy, co było okazją do zorganizowania przedpołudnia literackiego.

Młodzież wystąpiła w roli autorów, którzy podejmują niełatwe wyzwania, zmagając się z rymami
i rytmem. Efekty pracy dały świetne wyniki.

Halina Kuflewska