Marcin Plis z 4a stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Marcin Plis – uczeń klasy 4A, dzięki swoim wielu zainteresowaniom, nieprzeciętnym umiejętnościom i osiągnięciom z fizyki – tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej oraz tytuł laureata w konkursie Rok Przed Maturą organizowanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024. Jesteśmy dumni z ucznia naszej szkoły, gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

Anna Thiede – wychowawca
Dorota Fiorek – nauczyciel fizyki