Międzynarodowa wymiana w I LO – Włochy

Grupa młodzieży wraz z delegacją nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach podejmowana była w przeciągu sześciu dni przez swoich partnerów z liceum I.I.S.S. Blaise Pascal w Giaveno (Włochy) w ramach wymiany pomiędzy szkołami.

Pomysł porozumienia powstał rok wcześniej i obejmował spotkania online, w trakcie których młodzież obydwu szkół prezentowała przygotowane tematy do wspólnych dyskusji. Dotyczyły one kultury i specyfiki regionu, atrakcji turystycznych, wykorzystania czasu wolnego, lokalnego rynku pracy, kwestii wielonarodowości i migracji ludzi w obecnych czasach oraz wiele innych tematów.

W efekcie wspólnie podjętych działań grupa kilkunastu uczniów I LO wraz z koordynatorem wymiany Krzysztofem Lejwodą oraz dyrekcją szkoły Markiem Chrzanowskim i Dorotą Szóstak zaproszona została przez partnerską szkołę w okolicach Turynu. Uczniowie naszej szkoły goszczeni byli w rodzinach partnerów i realizowali w trakcie pobytu niezmiernie bogaty program aktywności zaproponowanych przez stronę włoską. W ramach zaplanowanych punktów programu odbyła się oficjalna wizyta w Ratuszu i spotkanie z władzami miasta Giaveno, wyjazd do Gallerie d`Italia w Turynie i warsztaty dla uczestników wymiany prowadzone przez pracownika muzeum, zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Egipskiego, wycieczka po mieście (Piazza Carignano oraz Piazza Carlo Alberto), kolejna wizyta w malowniczym, górskim kurorcie Aosta (zwiedzanie zabytków miasta, Muzeum Archeologii, Targ Bożonarodzeniowy), oddzielna wycieczka do fabryki kawy Costadoro w Turynie. Niedziela stanowiła w założeniu programu tzw. Family Day co oznaczało, ze rodziny goszczące zapełniły czas polskim partnerom według własnych preferencji i upodobań.

Podsumowaniem tygodniowego pobytu było podpisanie przez dyrektora Marka Chrzanowskiego oraz dyrektor partnerskiej szkoły we Włoszech Enricą Bosio dokumentu o wieloletniej dalszej współpracy w oparciu o program dwustronnych wymian grup młodzieży. Była to niewątpliwie jedna z najbardziej udanych i owocnych wymian jakie szkoła podejmowała w ostatnich latach, co oznacza możliwości wyjazdów dla uczniów młodszych klas liceum w niedalekiej przyszłości.