Międzynarodowy Dzień Mediacji

„Tylko tam, gdzie nie ma ludzi, nie ma problemów i konfliktów”

19 października 2023 roku już po raz dwunasty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji, ustanowiony 7 kwietnia 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Temat ważny i aktualny, bo konflikty to powszechne zjawisko w każdym środowisku rówieśniczym, także szkolnym. Wobec sporów i waśni, braku umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, należy wychodzić naprzeciw i „brać byka za rogi” korzystając z mediacji jako metody bezpiecznej i pozbawionej przemocy.

Od blisko dwóch lat posiadam uprawnienia do prowadzenia mediacji w placówkach oświatowych. Zachęcam do korzystania z tej metody w sytuacjach spornych i konfliktowych. Służę pomocą, wsparciem i swoim doświadczeniem.

mediator szkolny
Monika Misztal