Ogłoszenie o Zamówieniu na sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do Internatu na rok 2024

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami