Sprawiedliwi Lubelszczyzny

Uczniowie I Liceum i telewizja szkolna Czartorych TV w hołdzie społeczności żydowskiej ziemi puławskiej nagrali film dotyczący historii Żydów naszego regionu. Uczniowie pracowali pod opieką Pana Marka Rzeszutko.