Strefa Psyche

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE – I ETAP JUŻ ZA NAMI!

Od kwietnia do końca maja odbywały się w naszym Liceum warsztaty psychologiczne dla uczniów. Wzięło w nich udział 11 klas: 3an, 1i, 2b, 2c, 2e, 1e, 1g, 1c, 3cn, 1f , 1h. Kolejna tura za rok, gdy studenci psychologii KUL wrócą na uczelnię. Z rozmów z prowadzącymi wiem, że chętnie włączaliście się w rozmowę, dzieliliście się swoimi doświadczeniami, pracowaliście grupach, mieliście odwagę pytać. To dobry prognostyk na przyszłość. Mam nadzieję, że warsztaty spełniły Wasze oczekiwania. Ich celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi całej społeczności szkolnej na kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. Wszak od dobrostanu psychicznego zależy jakość naszego życia, relacje z innymi, poziom zaangażowania w to, co dzieje się w szkole, w tym we własne uczenie się.

W przyszłym roku szkolnym oprócz warsztatów mamy w planach zorganizowanie, wspólnie ze studentami KUL i uczniami klas medycznych Liceum, Tygodnia Zdrowia Psychicznego.  W fazie planowania jest również Strefa Relaksu.  Warto, by w szkole była przestrzeń służąca naszemu zdrowiu  psychicznemu. Jeśli macie jakieś pomysły, jak ją urządzić, piszcie do mnie na librusie.

Beata Smolarek

Dlaczego powstała STREFA PSYCHE I LO?

25 kwietnia 2022 roku ruszyły warsztaty psychologiczne dla uczniów naszej szkoły. Prowadzą je studenci psychologii KUL działający w Kole Studentów Psychologii, którego opiekunką jest dr Małgorzata Łysiak.

Odbyły się już warsztaty na następujące tematy:

– Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?

– Jak naprawdę działa nasz mózg?

-Media społecznościowe- jak wpływają na nasze relacje, zdrowie psychiczne i fizyczne?

-Zasady dobrej komunikacji z innymi ludźmi.

W tym miejscu – STREFA PSYCHE – będę, jako koordynatorka współpracy z Katedrą Psychologii KUL, zamieszczać materiały z warsztatów oraz wszelkie informacje na temat współpracy naszego liceum z uczelnią. Informacje te adresowane są do nauczycieli i uczniów.

Zaglądajcie tu często. Niech połączy nas troska o zdrowie psychiczne –  nasze własne  i ludzi, którzy są wokół nas.

Studenci prowadzący warsztaty psychologiczne zakładają maila dla uczniów I LO

Prowadzący warsztaty psychologiczne studenci prosili o przekazanie Wam maila: wsparcie.psych.kul@gmail.com .

Oferują Wam, kochani uczniowie, wsparcie psychologiczne. Będą też kierować Was do odpowiednich specjalistów, jeśli uznają, że Wasza sytuacja tego wymaga.

Korzystajcie z tej możliwości. Pamiętajcie, że wielką mądrością i odwagą wykazuje się ten, kto potrafi poprosić o pomoc.

Beata Smolarek

Lista potrzeb

Lista uczuć

Nie empatia

Osoby doświadczające kryzysów psychicznych i zmagające się z chorobą psychiczną są wśród nas. Jak je wspierać?