Szlachetna Paczka

I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach bierze udział w ogólnopolskim programie „Szlachetna Paczka”. To dla nas wszystkich lekcja empatii i otwartości na drugiego człowieka, który mimo że jest zupełnie obcy – jest ważny. To też nauka o tym, że każdy z nas ma wpływ na otaczający świat.

Zmieniamy

Dajemy mądrą pomoc. Mądre pomaganie to więcej niż działanie na rzecz dobra. Mądre pomaganie zostawia ślad. Zmienia. My mądrze pomagamy. Zmieniamy.

świat

Kiedy pomagamy Rodzinom w potrzebie, zmieniamy nie tylko ich życie, ale też często ich i nasz świat. Ze świata biedy na świat bezpieczniejszy, z możliwościami, świat, w którym patrzymy na innych z nadzieją, większą empatią i wrażliwością. Zmieniamy wiele małych światów, zmieniając w ten sposób nasz wspólny świat.

na dobre

Niektóre powiedzenia mają w sobie piękną, dobrą dwuznaczność – „na dobre” może oznaczać „na lepsze”, ale też „na długo, na zawsze”. To ważna dla nas dwuznaczność, jednocześnie bardzo jasno opisująca nasz charakter i cel działania naszego programu.

Szlachetna Paczka

Plakat: Angelika Synowiec 4f