Uroczyste otwarcie Akademii Prawa WPPKiA KUL

W piątek 27 października 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Akademii Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – dwuletniego programu edukacyjnego kierowanego do uczniów szkół średnich. Do projektu zgłosiło się 12 szkół z 3 województw: lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Łącznie w projekcie weźmie udział ponad 200 uczestników.

Naszą szkołę reprezentowała grupa 70 uczniów z klasy: 1d, 1e, 2c i 3f . Zaraz po przyjeździe uczniowie zostali wyposażeni w indeksy, co pozwoliło nam poczuć się jak prawdziwi studenci. Po zajęciu wyznaczonych miejsc w auli, wszystkich zebranych przywitał prodziekan dr hab. Michał Domagała, który odebrał od nas ślubowanie. Dr hab. Beata Kucia-Guściora skierowała do nas kilka słów dotyczących spraw organizacyjnych. Wykład inauguracyjny wygłosił znakomity mówca dr hab. Dariusz Dudek, wykład ten dotyczył prawa konstytucyjnego. Po krótkiej przerwie dr hab. Małgorzata Ganczar wprowadziła nas w świat administracji, aby następnie dr Bartosz Kuś poprowadził wykład na temat postępowania administracyjnego. Całe spotkanie zakończyło się warsztatami pisania pism procesowych poprowadzonymi przez dr Bartosza Kusia.

W marcu czeka nas kolejne spotkanie, a na nim – pierwsze kolokwium.

Wiktoria Zielińska i Zofia Gajdzińska 2c