Warsztaty kreatywnego pisania w drugim dniu Festiwalu Literacka Wiosna

We wtorek 19 marca odbyły się warsztaty kreatywnego pisania, które poprowadził dr Krzysztof Pyter – poeta, publicysta, pracownik naukowy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Warsztaty przyciągnęły dużą grupę uczestników zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności pisarskich.

Podczas zajęć dr Pyter zainicjował inspirującą rozmowę na temat znaczenia kultury masowej oraz wpływu przeczytanych książek na proces pisania. Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ten temat i dowiedzieć się, w jakim stopniu eksploracja różnych dziedzin kultury może być inspiracją w tworzeniu własnych tekstów.

Prowadzący warsztaty zaprezentował praktyczne metody poprawnego pisania oraz omówił kwestię stylizacji tekstu. Uczestnicy mieli okazję poznać techniki, które pomogą im lepiej wyrażać swoje myśli i emocje w piśmie.

Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pisarskich poprzez wykonanie krótkiego zadania pisemnego. Było to świetne zakończenie spotkania, które pozwoliło sprawdzić zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne.

Dzisiejsze warsztaty miały wymiar nie tylko edukacyjny, ale również były inspirujące i motywujące do pisania własnych utworów. Uczestnicy otrzymali wiele cennych rad dotyczących kreatywnego pisania i stylizacji tekstu, które z pewnością pomogą im rozwijać swoje umiejętności literackie.

Aleksandra Zakrzewska 2d