Wizyta w Sieniawie

W niedzielę 25 lutego dyrekcja I LO w Puławach oraz grono pedagogiczne odwiedzili Sieniawę, która od XVIII w. należała do ważniejszych posiadłości rodu Czartoryskich.

Po upadku powstania listopadowego, kiedy władze carskie skonfiskowały Czartoryskim Puławy, rezydencja sieniawska stała się główną siedzibą rodową. W Sieniawie w krypcie kościoła parafialnego spoczywają prochy 22. członków jednego z najwybitniejszych rodów dawnej Rzeczypospolitej – książąt Czartoryskich. Znajdują się tutaj m. in. trumny: Izabeli z Flemingów Czartoryskiej oraz Adama Jerzego Czartoryskiego.

Z historią kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Sieniawie zapoznał nauczycieli ksiądz proboszcz Jan Grzywacz, opowiedział także o relikwiach bł. Augusta Czartoryskiego, które znajdują się w świątyni, następnie wszyscy udali się do krypty, gdzie na trumnie ks. A. J. Czartoryskiego zostały złożone kwiaty, a pan dyrektor Marek Chrzanowski wpisał się do księgi pamiątkowej.