Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA I LO W PUŁAWACH DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2024

„Siła i mądrość rodzą się z tradycji”
Ks. Adam Jerzy Czartoryski

 

Lp. Profil Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

1

 politechniczno-ekonomiczny

 • matematyka
 • język angielski
 • do wyboru: geografia lub fizyka

2

biologiczno-chemiczny
 • biologia
 • chemia
 • język angielski

3

społeczno-prawniczy
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie
 • do wyboru: geografia lub historia

4

humanistyczno- artystyczny
 • język polski
 • język angielski
 • do wyboru: historia lub historia sztuki
 

 

W każdym profilu realizowane są trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym.

Drugi język obcy do wyboru: język hiszpański, język niemiecki lub język rosyjski.

Język angielski na różnych poziomach zaawansowania w grupach międzyoddziałowych.

Wysoki poziom nauczania:

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego,
 • wysokie wyniki matur, gwarantują uczniom I Liceum Ogólnokształcącego uzyskanie indeksów na najlepszych uczelniach,
 • Szkoła Sukcesu wg wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej, który pozwala zmierzyć wkład szkoły w końcowe wyniki na maturze; według tej metody statystycznej I LO może poszczycić się ponadprzeciętną w skali kraju efektywnością nauczania,
 • znaczące sukcesy naszych uczniów w olimpiadach na szczeblach centralnych, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
 • stypendia przyznane uczniom m.in. przez: Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Lubelskiego, Starostę Powiatu Puławskiego,
 • stała współpraca z uczelniami wyższymi: UMCS, KUL, Uniwersytetem Warszawskim.

Różnorodna oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych:

 • zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
 • język włoski,
 • język francuski,
 • Klub Debat Historycznych – Debatnica,
 • zajęcia alternatywne – Historia w filmie,
 • zajęcia teatralne – Teatr I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego
 • szkolna telewizja – Czartorych TV,
 • kółko plastyczne – Miłośnicy sztuki,
 • zajęcia muzyczne,
 • gry fabularne RPG,
 • tenis ziemny, klub piłki nożnej, siatkówka oraz inne zajęcia sportowe.

Nasze atuty:

 • możliwość zakwaterowania uczniów I LO mieszkających poza Puławami w internacie; I LO jest jedyną szkołą posiadającą własny internat,
 • wymiany partnerskie młodzieży w języku angielskim i niemieckim ze szkołą średnią I.S.S. BLAISE PASCAL w Giaveno we Włoszech,
 • wyjazdy młodzieży w ramach projektu Edukowanie przez podróżowanie in. do Austrii, Słowacji, Czech, Chorwacji, na Węgry,
 • współpraca z: British Council, ambasadą USA, Open Future School, UNICEF, UNESCO, Fundacją Świętego Mikołaja,
 • przyjazna atmosfera, podmiotowe i życzliwe traktowanie uczniów,
 • pokój ciszy i relaksu dla uczniów,
 • brak dzwonków międzylekcyjnych,
 • ponad100-letnia tradycja,
 • zabytkowy gmach tworzący niepowtarzalny klimat.

Nasze cykliczne wydarzenia szkolne m. in.:

 • Narodowe Czytanie,
 • Dzień Patrona,
 • Powiatowy Konkurs Kolędy i Pastorałki Niemieckiej,
 • Festiwal – Literacka Wiosna,
 • spektakle wystawiane przez Teatr I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego,
 • koncerty okolicznościowe i charytatywne,
 • Flea Market dla Teatru I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego,
 • rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych,
 • honorowe oddawanie krwi.

Uczniowie działają społecznie i charytatywnie na rzecz m. in.:

 • Hospicjum św. Matki Teresy z Kalkuty w Puławach,
 • Domu Dziecka w Puławach,
 • Fundacji: Św. Mikołaja, Szlachetna Paczka, BezMiarSiepomaga itp.,
 • Schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Puławach,
 • Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • Schroniska dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Puławach.

Nasze Liceum posiada:

 • nowoczesną pracownię fizyki stworzoną dzięki Fundacji BGKFizyka łatwiejsza niż myślisz,
 • nowatorskie, profesjonalnie wyposażone studio nagrań szkolnej TV,
 • bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem, również w języku angielskim,
 • dwie sale gimnastyczne, siłownię, kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią, siłownię zewnętrzną.