Dokumenty RODO

Klauzula informacyjna - monitoring

Klauzula informacyjna ogólna - przepis prawa

Klauzula informacyjna - umowa

Obowiązki informacyjne - początek roku szkolnego

Obowiązek informacyjny - Rada Rodziców