Kontakt

I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego
24-100 Puławy
Al. Partyzantów 16
woj. lubelskie
sekretariat tel. +48 818 863 626
kancelaria tel. +48 818 879 998
Nr konta: 31 8741 0004 0007 7060 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Końskowoli

Księgowość szkoły obsługuje:
Powiatowe Centrum Rozliczeniowo – Księgowe w Puławach
Adres ul. 6-go Sierpnia 5, 24-100 Puławy
e-mail: kancelaria@pcrk.pulawy.pl

Tel. 813 113 199

Adresy e-mail:

Dyrektor: (Marek Chrzanowski) dyrektor@czart.pulawy.pl
V-ce dyrektor: (Dorota Szóstak) wicedyrektor@czart.pulawy.pl
V-ce dyrektor: (Rafał Cieśla) rciesla@czart.pulawy.pl
Kierownik internatu (Agnieszka Matraszek) kierownik.internat@czart.pulawy.pl
Sekretariat: (Katarzyna Lemiecha) sekretariat@czart.pulawy.pl
Kierownik gospodarczy kierownik.gospodarczy@czart.pulawy.pl
Psycholog (Ewa Sołtys) psycholog@czart.pulawy.pl
Pedagog szkolny (Małgorzata Bisek) pedagog@czart.pulawy.pl
Biblioteka biblioteka@czart.pulawy.pl
Webmaster admin@czart.pulawy.pl
Inspektor Ochrony Danych
Aleksandra Jarocka
inspektor@cbi24.pl

I LO Puławy