O szkole

Radź się przeszłości, żyj teraźniejszością i ciągle patrz w przyszłość”

I LO – SPRAWDZA SIĘ OD POKOLEŃ

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego to najstarsza i niezwykle zasłużona dla miasta szkoła średnia, której organem prowadzącym jest Powiat Puławski. Oferujemy kształcenie na najwyższym poziomie i zapewniamy uczniom możliwość kontynuacji nauki na uczelniach wyższych w Polsce i poza granicami kraju. Nasi absolwenci doskonale radzą sobie jako studenci prestiżowych uniwersytetów, uczelni technicznych, ekonomicznych i innych szkół wyższych. Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna I LO stawia na rozwój indywidualnych zdolności uczniów i perfekcyjnie przygotowuje młodzież do egzaminów. I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach od wielu lat uzyskuje bardzo wysokie wyniki maturalne. W ubiegłym roku szkolnym po raz kolejny zdobyliśmy 100%, czyli najwyższy wynik zdawalności z przedmiotów obowiązkowych. Nasze średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów przewyższają średnie wojewódzkie i krajowe, co pozwala naszym absolwentom podejmować naukę na wszystkich wymarzonych kierunkach studiów. Wielkim sukcesem I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego jest zdobycie tytułu SREBRNEJ SZKOŁY 2020 w Rankingu „Perspektyw”. Plasujemy się wśród najlepszych liceów w Polsce, zajmując 1 miejsce w powiecie i 12 w województwie. Wysoki poziom nauczania i atrakcyjna oferta kształcenia dostosowana do wymogów rynku pracy i współczesnego świata wyróżnia szkołę, powodując jej ogromną popularność wśród uczniów miasta i okolic. Zaufanie, jakim obdarzają nas młodzi ludzie i ich rodzice mobilizuje kadrę I LO do ciągłego doskonalenia się i motywuje do utrzymania najwyższych standardów kształcenia. Nauczamy i wychowujemy w duchu patriotycznym, poszanowaniu tradycji, dzięki temu nasi uczniowie podejmują mądre i odpowiedzialne decyzje, dotyczące własnego rozwoju, dalszej edukacji i dorosłego życia.

Młodzież I LO nieustannie rozwija swoje zainteresowania i pasje. Każdego roku skutkuje to udziałem w olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie doskonale radzą sobie na szczeblach okręgowych i centralnych. W ubiegłym roku szkolnym dwoje naszych wychowanków odniosło ogromny sukces, zostając laureatką Olimpiady Historycznej oraz finalistą Olimpiady Biologicznej. Wśród nas jest także stypendysta Prezesa Rady Ministrów. Ponadto młodzież I LO zajmuje miejsca na podium w różnorodnych konkursach ogólnopolskich, powiatowych artystycznych, prozdrowotnych, sportowych i innych.

Jednym z priorytetów jest szeroko zakrojona współpraca z uczelniami wyższymi jak i wymiany zagraniczne. Należy do nich projekt współpracy między Szkołami Partnerskimi Instytutu Filologii Polskiej i Angielskiej UMCS w Lublinie, w ramach których odbywają się spotkania, warsztaty i wykłady wyjazdowe. Należy do nich także „Edukowanie przez podróżowanie”, podczas którego uczniowie uczestniczą w „białych” i „zielonych” szkołach, ciekawych wycieczkach zagranicznych i krajowych, w tym integracyjnych i naukowych. I LO jest koordynatorem międzynarodowego projektu Erasmus+ „ICT w nauczaniu tradycyjnym i na odległość”, dzięki któremu uczniowie rozwijają swoje kompetencje językowe, współpracując z młodzieżą z Bułgarii, Finlandii, Turcji, Włoch i Chorwacji. Realizujemy cykl – „Spotkania z absolwentami Czartorycha”, podczas których maturzyści mają okazję obejrzeć prezentacje o uczelniach, uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Owocem ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli jest nadany szkole przez MEN tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, potwierdzeniem zaś właściwych standardów funkcjonowania I LO jest tytuł Wiarygodnej Szkoły. Otrzymaliśmy rekomendację na utrzymanie ważności certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Od września 2017 roku podjęto w szkole realizację innowatorskich zajęć z robotyki, co jest nowością na rynku edukacyjnym Puław.

W I LO prężnie działa Samorząd Uczniowski. To właśnie ci młodzi ludzie dość często i z wielkim powodzeniem organizują wydarzenia kulturalne i charytatywne. Odbywają się imprezy szkolne takie jak: pokazy talentów, otrzęsiny, koncerty uzdolnionej młodzieży, muzyczne przerwy, „Kolędowanie pod Zegarem”, „Pokaż się”, „Koncerty walentynkowe” i wiele szkolnych konkursów. Działa i realizuje swoje oryginalne projekty szkolna telewizja Czartorych TV oraz Teatr przy I LO. Wywiady, relacje i retransmisje zamieszczane są na szkolnej stronie www, FB czy kanale YouTube. Wychodząc naprzeciw potrzebom humanistów odbyły się już cztery edycje Festiwalu Literackiego, który uświetniają swoją obecnością wybitne postacie świata mediów i literatury (Bohdan Zadura, Anna Cieplak).

Angażujemy się w wiele akcji wolontariackich i charytatywnych, m. in. – WOŚP 2020, „Polacy – Rodakom”, „Marsz nadziei”, „Kwesta żonkilowa”, przekazywanie darów dla puławskich sierot, zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt, zbiórka na rzecz lubelskiego „Caritas”, kiermasze ciast na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach, „Góra grosza”, „Okulary dla Afryki”. I LO przystąpiło do „Klubu Szkół UNICEF”. Co roku w szkole przeprowadzana jest szeroko zakrojona akcja „Zapal pamięć”, później młodzież pomaga w sprzątaniu puławskich nekropolii.

 

Społeczność szkolna obecna jest w życiu miasta i powiatu. Aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach patriotycznych, historycznych, podejmujemy współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz z lokalnymi instytucjami kultury, nauki i samorządowymi wspierającymi szkołę w realizacji zadań i projektów o charakterze wychowawczym i edukacyjnym.

Bardzo podniosłym wydarzeniem, a przede wszystkim tradycją szkoły jest obchodzony co roku Dzień Patrona. Z okazji tego święta gościmy przedstawicieli rodu Czartoryskich, absolwentów, przedstawicieli władz samorządowych. Ze szczególnym zaangażowaniem i troską o najmniejszy detal przygotowujemy ten jakże ważny dla I LO dzień. Zawsze jest on połączony z uroczystością ślubowania klas pierwszych.

Nieodłączną częścią I Liceum Ogólnokształcącego jest jego internat. W obecnym budynku mieści się od 1976 r. Zapewnia 24 godzinną opiekę młodzieży spoza Puław i dysponuje 175 miejscami. Zapewniamy naszym wychowankom domowa atmosferę, smaczne wyżywienie, bardzo dobre warunki do nauki oraz opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej. Nasi podopieczni mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, dzięki profesjonalnej opiece i wsparciu wychowawców.

Niedawno budynek szkoły został poddany renowacji, posiada nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i obiekty sportowe. Oddana do użytku została siłownia i bardzo dobrze wyposażona pracownia komputerowa, w trakcie przygotowań jest nowatorskie studio nagrań dla szkolnej TV. W ramach projektu „Izby pamięci – restart” w szkole została otwarta zmodernizowana Izba Pamięci. Zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki nauki, w budynku szkoły znajduje się gabinet dentystyczny i higienistki szkolnej. Do dyspozycji uczniów jest pomoc pedagogiczna, psychologiczna, można skorzystać z porad doradcy zawodowego.

Uczniowie I LO otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Fundacji Świętego Mikołaja „Solidarna Polska”, Nagrody Starosty Puławskiego.

Przy szkole funkcjonuje biblioteka z pracownią multimedialną i bogatym księgozbiorem, również w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy!