Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców:

52 1240 2412 1111 0000 3611 3345

przy wpłacie w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

Regulamin Rady Rodziców